BÓNG LIỀN MÁNG 1m2 – SL-T8A

Mã sản phẩm : SL-T8A

Công suất :   18W

Ánh sáng :    6500K

Danh mục: